נבואה - אצל הרמב"ם היא שכלית ואצל ריה"ל היא פלאית ועל שכלית.
מה שנמצא במציאות" יהיה תלוי ברצון הבורא, כך נדע שהעולם אינו מתקיים ללא רצון הבורא (כלומר העולם אינו קדמון אלא מחודש, ולא היה תמיד ואינו "מוכרח המציאות" אלא אפשרי המציאות) וכך כותב הרמח"ל ב"קל"ח פתחי חכמה":
הפרק עוסק במיני ההשגחה האלוקית על ברואיו בכלל ועל מין האדם בפרט. כמו כן נדון בשיטות השונות של ההשגחה.
ברמח"ל ישנן שלוש רמות בהבנת הסוד: הרמה הראשונה היא לתת מקום לתארים. הרמה השנייה היא הבנת המציאות כהטבה. הרמה השלישית והגבוהה היא הבנת המציאות כייחוד.
והנה כפי מדרגת השפעתם של הימים האלה, כן הוצרכנו לינתק מן העסק העולמי, וכפי זה הוא איסור המלאכות בהם. והיינו יום הכיפורים למעלה מכולם, ואחריהם ימים טובים, ואחריהם חולו של מועד, ואחריהם ראש חודש, ואין בו ביטול מלאכה אלא לנשים, ואחר כל זה חנוכה ופורים, שאין בהם ביטול מלאכה, אלא הודאה בחנוכה, ושמחה גם כן בפורים. וכל זה כפי ערך השפע הנשפע והאור המאיר הוא. החגים הם חזרה על הזמן ההסטורי
שבירת הכלים בעולם הנקודים מתרחשת בחטא אדם הראשון ויוצרת את העולם הגשמי שלנו - העולם שלאחר החטא
logo בניית אתרים