מאמרים בקבלת הרב קוק
בהקדמת הרב הנזיר לאורות הקודש הוא מציין את החיות האלוקית העולמית כמושג השני בקבלת הרב קוק, והוא מציגו כמשתלשל בהמשך הגיוני ואונטולוגי ישותי מהמושג הקודם לו "הקודש".
עתידנות מדעית ועתידנות קבלית מקצוע מעניין שלא רבים מודעים לו הינו מקצוע העתידנות. העתידן מנסה לחזות את העתיד באמצעות השערות המבוססות על תפיסות מדעיות המצויות בזמננו.
"נשמת העולם האצילית,היא רוח החיים,המרכזיים האורגניים,והרצוניים,שהם שוטפים ושואפים למקור החיים עד העולם".
בסדרת הקטעים "חיים עד העולם" מתאר הרב את יחסו לעולם הבא וקשריו עם העולם הזה.
"המחשבות הקודמות לכל האותיות הן משוטטות בנו פנימה תדיר. אנחנו צריכים לחשוף את האומץ האמיתי שלנו, את צורת האריאליות הנשמתית שבקרבנו, כדי לעמוד תמיד על אופים של אותם הציורים הבלתי מצויירים
logo בניית אתרים