ניסן

ביאור חודש ניסן- על פי הקבלה

 חג הפסח קרב ובא ועימו תובנות הקשורות לזמן ולבשורה שהוא נושא עימו.

ספר היצירה מעניק לנו תובנות מפתיעות הנוגעות לחודש זה ולחג הפסח

ספר יצירה פרק ה' משנה ז':

"המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר בעולם וצר בהם טלה בעולם, וניסן בשנה, ורגל ימין בנפש זכר ונקבה".

 חודש ניסן -האות ה'- רגל ימין-שיחה:

בבחינת זכר פעיל ומודע, והלילה בבחינת פסיבי ועל מודע כך השנה. הקיץ זכרי והחורף נקבי.

ננסה לחבר את התובנות של משנה זו בפרשנות אפשרית:

חודש ניסן שמזלו טלה הוא זכרי ופעיל .הוא התחלת שנה "החודש הראשון" ולכן בו מתחיל מנין הפשוטות .ההתחלה קשורה לספירת החסד ולמילה "ה"א" כלומר קריאת נתינה ...ה"א לך ..יש בטלה הצעיר ראשוניות תמימות ונערות מתלהבת .החוש של החודש הוא שיחה שפירושה הוצאה מכוח אל הפועל ואכן בחודש זה החלה יציאת מצרים.. כוח ההתחלה הראשוני ביצירת העם. האיבר הוא רגל ימין שבה מתחילה תנועת האדם אל המימוש.

נסכם בטבלה:

זכר או נקבה

תכונה

ספירה

חוש

איבר

מזל

אות

חודש

זכר פעיל

תקשורת וראשוניות

חסד

שיחה

רגל ימין

טלה

ה'

ניסן

 

 

 

"מה נשתנה"-אנרגיה של שינוי :

סיימנו את הנמנום החורפי ,האביב מתעורר והנפש מבקשת להתחדש.

לפי "ספר היצירה" הקבלי לכל חודש ישנה איכות רוחנית מיוחדת. חודש ניסן הוא החודש שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו ישנה התעוררות מיוחדת של האישיות הפנימית החבויה של האדם ברצון לגאולה. האדם מחפש את האושר ואת החיים ה"ערים", אך בדרך כלל אינו ממצה את כישוריו והוא מצוי ב"מצרים" ובגלות אישית רחוק מהחיים שאותם רצה במקור .למזלנו לא רק אנו פונים אל המהות שלנו בחיפוש אחריה אלא גם היא "מחפשת" אותנו. "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"(שמות רבה טו').הגאולה היא התעוררות אישית של האדם בניסיון למצוא אנרגיה רוחנית שתזין אותו ותלווה את חייו בחוויות חיוביות ומוארות .בחודש ניסן המהות שלנו פונה אלינו בבקשת התעוררות.

 

ספירת החודש-ספירת החסד-חמלה ואהבה:

שם השם י'-ה'-ו'-ה' הינו בן ארבע אותיות. לארבע אותיות יש 12 צירופים שונים. הצירוף של חודש ניסן הוא שם השם כסדרו כלומר י'-ה'-ו'-ה'. זהו צירוף של רחמים ואהבה.

חודש האביב הוא חודש שבו יש התעוררות של אהבה ולכן בפסח קוראים בבתי הכנסת את שיר השירים. זוהי אהבת האלוקים לעם לאדם ולבריאה כולה .התעוררות זו מתבטאת בהתעוררות חיצונית של הטבע והפריחה ,ובהתעוררות של הנשמה הפונה ממעמקי העל מודע ופונה אל שדה ההכרה והלב ברצון להתחדשות.

זוהי הסיבה לכך שספירת החודש היא ספירת החסד שהיא ספירת האהבה.

תשרי וניסן:

בלוח העברי ישנם שני ראשי שנה: תשרי וניסן. חודש תשרי הוא חודש של התעוררות היראה והביקורת העצמית("דין"),וחודש ניסן הוא התעוררות האהבה החמלה וההתעלות(חסד).זוהי הסיבה להתכנסות המשפחתית והלאומית בליל הסדר.  שם אנו מבטאים את אהבתינו לשורשינו, למשפחה ,לאלוהי ולטוב שבחיים.

 

אורות מקיפים:

כתוב בספרי הקבלה שיש בחג הפסח אורות רוחניים ש"מקיפים" את האדם .כלומר האדם מקבל ב"הקפה" ובהלוואה אורות והתעוררות פנימית ועליו לעשות "עבודה" עם האורות הללו כדי שהם יהיו שלו.

המילה פסח היא מלשון פסיחה ודילוג.. החגים לא רק התרחשו בעבר אלא הם "חגים" סביבנו ושבים בכל שנה להאיר באותה נקודת זמן שבה האירו בעבר. הבורא "פסח" במכת בכורות על בתי ישראל ובכל שנה הוא חוזר על תהליך הדילוג. הדילוג הוא "תודעת שינוי" שמתעוררת באדם ועלינו לשאול את עצמינו "מה נשתנה הלילה הזה?" הזה כלומר במה נשנה את עצמנו השנה.

 

סיפור ההגדה-שיחה -פה סח:

תהליך השינוי דורש ביטוי כלפי חוץ של הרצון להשתנות ולכן ה"איבר" הרוחני שעליו מדובר בספר היצירה בהקשר של חודש ניסן הוא ה"שיחה" .לכן שמו של חג החודש הוא "פה-סח".

ספר על הרצון לשינוי לחבריך ולעצמך זו תהיה "יציאת מצרים" הפרטית שלך. מהו המייצר שלנו? בשעת אמירת "ההגדה" נוכל להתחבר לסיפור של יציאת מצרים האישית. הדרך הטובה ביותר לספר לילדינו מהם הערכים של חיינו היא לשתף אותם ביציאת המצריים שלנו, כי תהליכים מהותיים שאנו עוברים נקלטים יפה אצל ה"בנים ","והגדת לבנך".

 

הקשבה וחמץ:

ההקשבה לתחושות האישיות העמומות יכולה לאפשר לנו להבדיל בין חמץ למה שאינו חמץ. חמץ הוא לחם שתפח והחמיץ .הוא כנגד ההחמצות שהחמצנו בשל ההתמקדות שלנו ברצונות חיצוניים "חמציים" .המצה הם "לחם חירות" כלומר רצונות עמוקים וחופשיים מהפרעות חיצוניות שבאים מהמהות הנשמתית  והחופשית שלנו. אנו נצליח רק אם נקשיב לרצון העמוק שטמון בנו. ניקוי החמץ הוא ניקוי ה"אני החיצוני" התדמיתי ,ואכילת המצה היא ההתחברות ל"אני הפנימי" .בכלל עיסוק בטוב מסלק את הרע ולכן בדיקת החמץ שנעשית לאור הנר מסמלת את העיסוק באור הפנימי והטוב שלנו. הסתכלות בטוב שבחיינו מבערת את תחושת ההחמצה ,כי "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".

 

מזל טלה ורגל ימין:

חודש ניסן נחשב בלוח העברי לחודש הראשון .ראשוניות זו מתבטאת במזל הטלה. מזל זה נושא עימו  אנרגיה צעירה ראשונית ותמימה הוא במדרגה של "נער". יש בחודש האביב אנרגיה של פריצה והתחלה חדשה. לכן האיבר הפיזי של החודש ע"פ ספר יצירה הוא :"רגל ימין". ברגל זו מתחילה התנועה של האדם למימוש העצמי...להתחיל ברגל ימין.

 

אות החודש האות ה"א:

האות ה"א היא אות החודש. היא מקבילה לביטוי -ה"א לך- המבטא נתינה וחסד.

באות זו יש כוח של תקשורת ופניה ללב הזולת תוך כדי נתינה פתיחות ראשוניות וקשר בלתי אמצעי.

 

חג שמח ואביב אוהב.

logo בניית אתרים