טבת

משמעותו של חודש טבת על פי הקבלה

ספר יצירה פרק ה' משנה י

 המליך אות ע' ברוגז וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם:

גדי בעולם, וטבת בשנה, וכבד בנפש, זכר ונקבה.

ביאור המשנה:

חודש טבת-האות ע'-מזל גדי-כבד-רוגז:

הזוהר הקדוש קובע שישנם שלושה חודשים קשים: טבת תמוז ואדר.

בחודש טבת סמך מלך בבל על ירושלים והתחיל את המצור.

צרוף החודש ה,י,ה,ו מתחיל באות ה"א שהיא אות דין. אחרי הירידה גדולה שירדנו אל שיא החושך בכסלו ,אנו מתחילים לעלות מבחינה רוחנית. עליה זו מתבטאת ברוגז. הרוגז הינו רגש שלילי אך תפקידו חיובי: הוא מוציא את הרגש השלילי מהגוף .אדם שאינו מתרגז עלול להיות אדיש ולא אכפתי .בשלב הראשון עלינו להבחין ברוגז ולאחר מכן להפרידו מאתנו ולזהותו כמיותר לקיומינו .זוהי קליפה שיש לקלף. הרוגז הוא ביטוי חיצוני לכוח של אכפתיות ולעומק של הרצון לתקן את עצמינו ואת העולם .על האדם להבין ש"כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה". כלומר: הכעס נובע מהרצון לקבל תענוג או תשומת לב. הדרך לקבל זאת היא להמירו לנתינה לעצמי ולזולת .עצה טובה לתיקון הכעס נותן רבי נחמן מברסלב :יש להמירו ברחמים .לדוגמא: במקום לחשוב איזה אגואיסט הוא האדם שמולי אחשוב כמה סבל עבר אותו אדם עד שהגיע לרוגז כזה, שכן כל כעס הוא כעס על עצמך.

כך כותב רבי נחמן:

"וכל אחד ואחד מישראל לפי שרשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית, כפי הפרת הכעס ברחמנות, היינו כשבא אדם לכלל כעס, לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ואדרבא, ימתיק הכעס ברחמנות, בבחינת: ברוגז רחם תזכור (חבקוק ג'). ועל ידי זה נעשה עטרה לענווים הבורחים מכבוד ושררה, ועושין עצמן כשיריים, וכשנתעטרין בעטרה של רחמנות, בבחינות (תהלים ק"ג): המעטריכי חסד ורחמים, אזי מקבלין את הכבוד והשררה בעל כורחם

ליקוטי מוהר"ן תורה יח').

פירוש: ש להפוך כעס לרחמים ואז האדם מקבל כח להנהיג אחרים. יכול זו "להפוך הפוך" את הכעס לרחמים נובעת מענווה ומסירות נפש למען הזולת. זהו הכתוב: "ברוגז.. רחם תזכור ".פעולה כזו מכניסה אור מקיף רוחני וגבוה לאדם והוא מקבל "עטרה" כלומר את אור הכתר שהוא אור הרחמים. הרחמנות והרגישות לזולת היא תכונתם של הצדיקים.

כבד:

לפי הרפואה הסינית וכנראה גם לפי ספר יצירה הכבד משפיע על הראיה. הכעס והעצבות עלולים במשך הזמן להחליש את הראיה .הכעסים יוצרים רעלים ומרירות ואלו מצטברים בכבד הפיזי אך גם בדרגת ה"נפש" שהיא מדרגת הכבד. האדם מתחיל לראות את העולם ב"ראיה כבדה" ושלילית .אכילת רעלים גם היא משפיעה על הכבד שלא מצליח לנקותם ובמקביל עלול הדבר להשפיע על הראיה. זו הסיבה וזהו הקשר בין איבר החודש הכבד, לאות החודש עי"ן.

הכבד הוא מחסן הדם בגוף, והוא אחראי על זרימה חופשית של האנרגיה בגוף, הרגש המשפיע הוא הכעס. הכבד נפתח לעיניים, שולט על הגידים והמפרקים, ומאזן את המחזור החודשי של האישה .הוא האיבר הפנימי הגדול ביותר בגוף ותפקידיו רבים: ניקוי הדם מרעלים, הפיכת מזון לחומרים כימיים הדרושים לגוף והזרמתם אל הדם, סינון חיידקים החודרים אל הדם ועוד.

מדגרת ה"נפש" מקבילה לספירת המלכות שהיא "הרצון לקבל". ברצון זה יכול להיות עודף הגורם לניסיונות בלתי פוסקים למשוך תשומת לב, או חוסר הגורם לעייפות כבדות וחוסר זרימה בחיים. אדם שכבדו תקין יחוש קלילות ,יוכל לעכל ביזיונות שבאים עליו, ולא ייתן משקל יתר לאירועים שליליים.

מזל גדי:

בחודש טבת צומח עשב רב והגדיים יוצאים למרעה. כאמור יש כאן עליה הנובעת מירידת הגשמים בחורף. צמיחת העשבים מבשרת מצב אנרגטי של תחילת תיקון והתעוררות סמויה.

בני מזל גדי הם רציניים ומאופקים, ביקורתיים כלפי עצמם וזקוקים להערכה אותה יבקשו כתחליף לאהבה שהיא נראית להם בלתי אפשרית .העמקת הקשר עם הלב יכולה לסייע להם. עליהם להחליש את פעולת עין שמאל הביקורתית ולחזק את עין ימין החיובית והמעניקה.

logo בניית אתרים