בשלושים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלוהי ישראל אלוהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום וחנון רם ונשא שוכן עד מרום וקדוש הוא וברא את עולמו בשלושה ספרים בספר וסופר וספור
תשרי-האות ל'-מזל תאומים-תשמיש-מרה
חודש חשוון – האות נ'-מזל עקרב- ריח- דקין (מעיים).
בחודש טבת צומח עשב רב והגדיים יוצאים למרעה. כאמור יש כאן עליה הנובעת מירידת הגשמים בחורף. צמיחת העשבים מבשרת מצב אנרגטי של תחילת תיקון והתעוררות סמויה.
שבט אשר נאמר "אשר שמנה לחמו". נחלת שבט אשר הייתה משופעת בשמן איכותי ולכן לחמו טבולה בשמן זית משובח. דימוי זה מבטא יחס טוב לטבעיות
חודש אדר הינו החודש הקרוב לאביב. יש בו שמחה עמוקה הבאה לפני התגלות הגאולה
חודש ניסן שמזלו טלה הוא זכרי ופעיל .הוא התחלת שנה "החודש הראשון" ולכן בו מתחיל מנין הפשוטות .ההתחלה קשורה לספירת החסד ולמילה "ה"א" כלומר קריאת נתינה
חודש תמוז-האות ח'-מזל סרטן-יד ימין-ראיה:
logo בניית אתרים