איך נרשמים ברבנות?


לשכת הנישואין משרתת שלוש מטרות עיקריות:


1.  במסגרת משרד הפנים, הפקידים אחראים לרשום אנשים נשואים ולוודא את נכונות המידע שלהם.


2. כשלוחה של הרבנות ומשרד הדתות, גורמים רשמיים מפקחים על הציות לחוקים ולמנהגים

    הנוגעים לנישואין בישראל, ומבטיחים שלא יתקיימו נישואין בלתי חוקיים או לא מסורתיים     

    (למשל, נישואי קטינים, נישואים בין-דתיים, ביגמיה).


3. מתן הדרכה לחיים על פי המסורת היהודית והדרכת החתן והכלה על ידי רב ורבנית.

זוג צריך לבקר ברבנות בין שלושה חודשים לשלושה שבועות לפני חתונתם. התהליך כולל:


1. הצגת תעודה מזהה לפקיד הקבלה

2. תשלום אגרה

3. פתיחת תיק נישואין וקבלת מספר תיק

4. מסירת פרטים אישיים והבעת כוונת בני הזוג להינשא

5. פגישה עם הרבנית לאישור תאריך החתונה

6. בירור על עורך החתונה

7. לימוד על העדים 

8. חתימה על תיק הנישואין


ביקור שני ברבנות צריך להתרחש עד עשרה ימים לפני החתונה כדי :


9.   להגיש מסמכים מלאים בתיק הנישואין

10. למסור את פרטיו הסופיים של רב החתן

11. להציג תעודת כשרות לחתונה

12. לקבל הדרכה מרב (אופציונלי לחתן) ורבנית (חובה לכלה) על החיים על פי המסורת היהודית

13. קבלת שטר בכתב והעתק ממחלקת הכתובות


ביקור שלישי ברבנות הכרחי לאחר החתונה כדי:


14. להחזיר עותק הכתובה החתום למחלקת הכתובות (שמירת הכתובה המקורית)

15. לקבל שני עותקים של תעודת הנישואין (בדרך כלל בדואר תוך מספר ימים)


לפני תחילת התהליך:


1.    רישום נישואין כדת משה וישראל מחייבת זוגות להופיע באופן אישי בפני רשם נישואין בלשכת הרבנות והמועצה הדתית

2.   תושבי ישראל זקוקים לתעודת זהות, לפחות שלוש תמונות של כל אחד מבני הזוג ודמי רישום

3.   גרושים חייבים לספק את תעודת הגירושין המקורית

4.   אלמנים או אלמנות זקוקים לתעודת פטירה ממשלתית מקורית ולתעודת זהות מעודכנת המשקפת את המצב המשפחתי   

      שהשתנה

5.   על המתגיירים להציג תעודת המרה

6.   תושבים המבקשים להינשא בעיר אחרת זקוקים לתעודת רווקות מהרבנות המקומית, המופיעה באופן אישי עם תעודת     

       זהות ושתי תמונות

7.   כדי לפתוח תיק נישואין או לקבל תעודת רווקות, כל אחד מבני הזוג זקוק לשני עדים גברים שיוכלו להעיד על יהדותו     

      וזכאותו להינשא.

8.    תיק נישואין ותעודת רווקות תקפים לשלושה חודשים, אז אל תפתחו אותם מוקדם מדי

9.   זוגות המתגוררים מחוץ למקום מגוריהם הרשום לפחות שישה חודשים חייבים לקבל תעודת רווקות מהרבנות המקומית, על

       סמך שני עדים

10. ההורים עשויים להתבקש לאשר את יהדותם ורווקותיהם של בני הזוג או למסור תעודת נישואין או "כתובה"

11. על התיירים לקבל תעודת רווקות מרב מוכר בחו"ל ולפנות לבית הדין האזורי לקבלת תעודה להצגה בעת הרישום

12. גרושים, אלמנים או מתגיירים מחו"ל זקוקים לאישור מיוחד מבית דין רבני ישראלי

13. גרושים, אלמנים או מתגיירים חייבים להוכיח שאינם כהן באישור רב לפי הוראות מחלקת הנישואין

14. נערות מתחת לגיל 17 אינן יכולות להינשא ללא פסיקת בית המשפט המחוזי

15. כלות חייבות לקבל הדרכה מרבנית מוסמכת


לשאלות או מידע נוסף ניתן לפנות לרב עודד דוד בטל' 050-9790480 או להשאיר פרטים והרב יחזור אליכם
logo בניית אתרים